alergia-2

NIEŻYT NOSA I ZAPALENIE ZATOK

Nieżyt nosa powszechnie nazywany także katarem, to zapalenie błony śluzowej nosa wywołane infekcją wirusową, bakteryjną lub alergiczną. Dolegliwość ta często występuje zarówno u dzieci jak i dorosłych [1]. Katar może być także wyzwalany przez inne czynniki, w tym leki czy zaburzenia hormonalne.

Warto wiedzieć, że jamę nosową otaczają puste kieszenie powietrzne – zatoki przynosowe, które łączą się z nią poprzez małe otwory. Zatoki pokryte są błoną śluzową identyczną jak w jamie nosowej i z tego powodu często nieżyt błony śluzowej nosa i  zatok występuje jednocześnie. Taki stan określamy jako zapalenie zatok przynosowych [1].

Zapalenie zatok może mieć charakter ostry – infekcja zaczyna się nagle i trwa do 4 tygodni, a prawidłowo leczona nie pozostawia następstw. Nieleczona lub niewłaściwie leczona infekcja utrzymująca się przez 12 tygodni, bez całkowitego ustąpienia objawów w tym czasie, przechodzi w przewlekłe zapalenia zatok przynosowych [2].

Objawy zapalenia zatok

ALERGIczny nieżyt nosa

Alergiczny nieżyt nosa (ANN) jest problemem zdrowotnym o zasięgu globalnym. Dotyczy około 10-25% populacji. W Polsce, podobnie jak w całej Europie, co czwarta osoba cierpi na alergiczny nieżyt nosa.

Pomimo, iż nie jest to z reguły choroba o ciężkim przebiegu, alergiczny nieżyt nosa znacząco obniża jakość życia, wpływa na życie społeczne oraz zmniejsza efektywność nauki i pracy.

Nieleczony lub nieprawidłowo leczony, może być przyczyną powikłań ze strony dolnych dróg oddechowych (w tym astmy), górnych dróg oddechowych, układu krążenia, zatok przynosowych i uszu [3].

Alergiczny nieżyt nosa jest reakcją zapalną błony śluzowej nosa, która pojawia się bezpośrednio po kontakcie z alergenem [3].

Alergeny mogą być obecne w powietrzu przez cały rok (całoroczne) – są to zarodniki grzybów pleśniowych obecne zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń, alergeny zwierząt domowych oraz alergeny roztoczy w pomieszczeniach zamkniętych.

Alergeny sezonowe pojawiają się sezonowo: od wczesnej wiosny do jesieni [4].

Podstawowe objawy ANN to: wyciek z nosa, świąd nosa, niedrożność nosa i kichanie [3].

Przewlekły alergiczny nieżyt nosa (PANN) jest chorobą zapalną błony śluzowej nosa. Charakteryzuje się obecnością co najmniej jednego z niżej wymienionych objawów, występujących dłużej niż 4 dni w tygodniu i ponad 4 tygodnie:

KALENDARZ PYLEŃ

tabelka_pylen

Opracowanie: Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych na podstawie danych z 27 punktów pomiarowych.

Najpopularniejsze alergeny

BIBLIOGRAFIA

1. Fornal R., Kurzawa R., Błażowski Ł., Sak I. Nieżyt nosa – najważniejsze fenotypy i endotypy oraz zasady leczenia. Alergia Astma Immunologia 2015, 20 (4): 242-252.

2. Fok­kens WJ. et al. Eu­ro­pe­an Po­si­tion Pa­per on Rhi­no­si­nu­si­tis and Na­sal Po­lyps 2012. Rhi­nol Suppl. 2012;(23): 1-298.

3. Jean Bousquet i in. Postępowanie w alergicznym nieżycie nosa – zakres kompetencji farmaceuty. Problemy kliniczne w alergii i astmie. 1 (2); 22-28.

4. Piotr Rapiejko i Dariusz Jurkiewicz. Przewlekły alergiczny nieżyt nosa. Persistent allergic rhinitis. Alergoprofil 2014, Vol. 10, Nr 3, 3-11.